Delwedd: O'r arddangosfa CERTAIN WELSH ARTISTS, Oriel Glyn Vivian, Abertawe
Image: From the exhibition CERTAIN WELSH ARTISTS, Glyn Vivian Art Gallery, Swansea

 

Delwedd: O'r arddangosfa SUPERSTRUCTURE, Canolfan y Celfyddydau Gweledol, Caerdydd
Image: From the exhibition SUPERSTRUCTURE, The Centre for Visual Arts, Cardiff

 

Delwedd: O'r arddangosfa WALES, UNAUTHORISED VERSIONS, Zagreb, Croatia
Image: From the exhibition WALES, UNAUTHORISED VERSIONS, Zagreb, Croatia

 

Delwedd: FOR ONE WEEK ONLY, sioe grwp Quincunx, Caerdydd
Image: FOR ONE WEEK ONLY, Quincunx group show, Cardiff

 

Delwedd: FOR ONE WEEK ONLY, sioe grwp Quincunx, Caerdydd (manylyn)
Image: FOR ONE WEEK ONLY, Quincunx group show, Cardiff (detail)

 

Delwedd: FOR ONE WEEK ONLY, sioe grwp Quincunx, Caerdydd (manylyn)
Image: FOR ONE WEEK ONLY, Quincunx group show, Cardiff (detail)

 

Delwedd: FLOURISH, Brno, Gweriniaeth Tsiec (manylyn)
Image: FLOURISH, Brno, Czech Republic (detail)

 

POLION SCAFFALD, GOSODWEITHIAU PAPUR WAL AC AMRYWIOL

 

SCAFFOLD POLES, WALLPAPER INSTALLATIONS & VARIOUS

 

Yn ôl i'r gweithiau //
Back to the works