Delwedd: Llofnod S.Lapidge mewn Busy Lizzies ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Image: Signature of S. Lapidge in Busy Lizzies at the National Botanic Garden of Wales

 

 

EXPLORATIONS: Llofnod S.Lapidge mewn Busy Lizzies ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

 

EXPLORATIONS: Signature of S. Lapidge in Busy Lizzies at the National Botanic Garden of Wales

 

Lluniau // Photography: Graham Matthews

 

Yn ôl i'r gweithiau //
Back to the works
Yn ôl i'r gweithiau //
Back to the works