Rhif 7 a manylynfa o'r Gosodwaith. Llun : Rolant Dafis
Image: Impact No. 7 and detail. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Golygfa o'r Gosodwaith. Llun : Rolant Dafis
Image: Installation view. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Golygfa o'r Gosodwaith. Llun : Rolant Dafis
Image: Installation view. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Golygfa o'r Gosodwaith. Llun : Rolant Dafis
Image: Installation view. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Manylyn o'r Gosodwaith & Ar Drawad Rhif 9 . Llun : Rolant Dafis
Image:   Detail of Installation & Impact No. 9. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Ar Drawiad Rhif 1. Llun : Rolant Dafis
Image: Installation view. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Manylyn o ArDrawiad Rhif 1. Llun : Rolant Dafis
Image: Detail of Impact No.1 . Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: ArDrawiad Rhif 2. Golygfa o'r Gosodwaith. Llun : Rolant Dafis
Image: Impact No.2 . Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Manylyn o ArDrawiad Rhif 2. Llun : Rolant Dafis
Image: Detail of Impact No. 2. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: ArDrawiad Rhif 6. Golygfa o'r Gosodwaith. Llun : Rolant Dafis
Image: Impact No.6 . Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Manylyn o ArDrawiad Rhif 6. Llun : Rolant Dafis
Image: Detail of Impact No. 6. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Ardrawiad Rhif 3 a manylynfa o'r Gosodwaith. Llun : Rolant Dafis
Image: Impact No. 3 and detail. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Ar Drawiad Rhif 8. Llun : Rolant Dafis
Image: Impact No. 8. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Ar Drawiad Rhif 5. Llun : Rolant Dafis
Image: Impact No.5 . Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Ardrawiad Rhif 7 (Capel Bethel) a manylyn. Llun : Rolant Dafis 

Image: Impact No. 7 (Capel Bethel) and detail. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Manylyn o Ar Drawiad Rhif 1. Llun : Rolant Dafis
Image: Detail of Impact No.1. Photo : Rolant Dafis

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 2: Ffensio Maes Parcio yng Nghlwb Pêl-droed Pontardawe
Image: Artist’s image of original impact no2: Car Park fencing at Pontardawe Football Club

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 1: Maes Parcio Lidl, Pollenca, Mallorca
Image: Artists’s image of original impact no1: Lidl Car Park, Pollenca, Mallorca

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 3: Gorsaf Ganolog Abertawe
Image: Artist’s image of original impact no3: Swansea Central Station

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 7: Gatiau mynwentydd i Hen Fethel. Man gorffwys olaf y diddanwr o Gymru Ryan Davies
Image: Artist’s image of original impact no7: Cemetery gates to Hen Fethel. Final resting place of Welsh entertainer Ryan Davies

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 6: Giât fferm wrth cofeb COFIWCH DRYWERYN Llanrhystud. Safle’r graffiti protest gwreiddiol adeg boddi Cwm CelynImage: 

Artist’s image of original impact no6: Farm gate at COFIWCH DRYWERYN Llanrhystud. Site of the original protest graffiti at the drowning of Welsh Valley Cwm Celyn

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 6: Giât fferm wrth cofeb  COFIWCH DRYWERYN Llanrhystud. Safle’r graffiti protest gwreiddiol adeg boddi Cwm Celyn
Image: Artist’s image of original impact no6: Farm gate at COFIWCH DRYWERYN Llanrhystud. Site of the original protest graffiti at the drowning of Welsh Valley Cwm Celyn

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 8: Bay Studios, Abertawe.. sylwi ychydig ar ôl mynd am ginio gyda'i gŵr.
Image: Artist’s image of original impact no8: Bay Studios, Swansea.. noticed just after going for lunch with her husband.

 

Delwedd: Delwedd yr artist o effaith wreiddiol rhif 5: Bwlch yn y ffens y tu ôl i Ysgol Gynradd Brynaman y mae’r plant yn ei wasgu drwyddo pan fydd eu rhieni’n galw “Amser mynd adref”.
Image: Artist’s image of original impact no5: Gap in the fence behind Brynaman Primary School that the kids squeeze through when their parents call “ Time to go home “ .

 

: Arddangosfa gosodweithiol yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth

 

IMPACTArDrawiad:  Installation Exhibition at Aberystwyth Arts Centre 

 

Lluniau // Photography: Rolant Dafis & Angharad Pearce Jones 

 

Yn ôl i'r gweithiau //
Back to the works